„Orkla Care“ - tarp atsakingo verslo atstovų

UAB „Orkla Care“ tapo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) nare.

LAVA – nacionalinė atsakingo verslo asociacija, jungianti įmones ir organizacijas, siekiančias diegti atsakingos ir etiškos veiklos principus savo veikloje.

Tai atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi platforma, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei, valstybei.

Asociacija vienija įvairiose srityse dirbančias įmones ir organizacijas, kurios siekia veikti atsakingai ir dalintis šia patirtimi su kitais:

Tvarus augimas šiandien yra naujas verslo standartas, svarbus ne tik visuomenės gerovei, bet ir įmonės ilgalaikės vertės kūrimui. Ypatingai aukšta atsakomybė už pasaulines sveikatos ir tvarumo problemas – bendras ir prioritetinis vieno iš didžiausių Norvegijos verslo koncerno „Orkla“ rūpestis.

2015 metais koncernas „Orkla“ prisijungė prie kitų pasaulinių bendrovių ir į savo darbotvarkę įtraukė Jungtinių Tautų priimtame dokumente „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ nustatytus 17 darnaus vystymosi tikslų. Savo tvarumo strategijoje 2020-2025 metams „Orkla“ nustatė keturias pagrindines sritis, kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio:

Koncerno verslo padalinio – „Orkla Care“ – atstovė Lietuvoje UAB „Orkla Care“ atsakingą verslą supranta kaip rūpestį visuomenės sveikata, sveikesnių maisto produktų gamybą ir naujų – naudingesnių vartotojams ir saugesnių aplinkai – produktų siūlymą. Griežtus socialinės atsakomybės standartus taikome ne tik sau, bet ir savo partneriams bei žaliavų tiekėjams. Žuvų taukų gamintojų lyderiui „Möller’s“ Lietuvoje atstovaujanti „Orkla Care“ ypač didelį dėmesį kreipia pasaulio jūroms. „Möller’s“ žuvų taukai gaminami tik iš griežtai reglamentuotais ir gamtą tausojančiais būdais sužvejotų žuvų. Tai patvirtina ir 2013 m. įmonei suteiktas „Friend of the Sea“ saugios žvejybos sertifikatas.

Lietuvoje veikiančios koncerno „Orkla“ įmonės – „Orkla Care“, „Orkla Foods Lietuva“ ir „Minordija“ – ne tik deklaruoja socialiai atsakingų įmonių vardą, bet ir patvirtina jį konkrečiais darbais. Šį pavasarį šių įmonių darbuotojai surengė sėkmingą Baltijos pajūrio švarinimo akciją.