Socialinė atsakomybė

Šiandien vartotojai iš verslo tikisi daugiau: ne tik kokybiškų produktų ar paslaugų, bet ir globalių bei lokalių problemų sprendimo. Taip atsiranda tvaraus verslo samprata – toks šiuolaikinio verslo standartas ir filosofija, kuri skatina prisidėti prie visuomenės gerovės ir įmonės ilgalaikės vertės kūrimo.

Atsakomybė už pasaulines sveikatos ir tvarumo problemas – prioritetinis vieno iš didžiausių Norvegijos verslo koncerno „Orkla“ rūpestis. Šiomis vertybėmis vadovaujasi ir koncernui Lietuvoje atstovaujantis padalinys UAB „Orkla Care“. Paisydami atsakingo verslo standartų, mes teikiame kokybiškus, inovatyvius, naudingus, vartotojų gyvenimo kokybę ir sveikatingumą gerinančius produktus. Rūpindamiesi žmonėmis, mes visada galvojame apie aplinką, todėl norime, kad mūsų veikla paliktų kuo mažesni ekologinį pėdsaką.

2018 m. UAB „Orkla Care“ tapo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) nare. Ši asociacija jungia įmones ir organizacijas, diegiančias atsakingos ir etiškos veiklos principus savo veikloje, taip pat skatina mokytis, augti ir plėtoti darnų verslo vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei, valstybei.

2015 metais koncernas „Orkla“ prisijungė prie kitų pasaulinių bendrovių ir į savo darbotvarkę įtraukė Jungtinių Tautų priimtame dokumente „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ nustatytus 17 darnaus vystymosi tikslų, apimančių daugelį sričių ir skirtų įgyvendinti iki 2030 m.

Savo tvarumo strategijoje 2020–2025 metams „Orkla“ nustatė keturias pagrindines sritis, kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio.

Sveikai mitybai ir sveikatai

„Orkla“ siekia prisidėti prie visuomenės sveikatos gerinimo, investuodama į tvarių ir sveikų produktų kūrimą bei tobulinimą. 2020 m. pačių tvariausių produktų pardavimo pajamos sudarė 15 proc., o 2021 m. – 16 proc. Nors ir nedidelis, bet svarbus augimas, pagrindžiantis, kad einame teisingu keliu.

Vienas iš kompanijos prioritetų – augalinių produktų kūrimas, papildant nuolat augančios vegetariškos ir veganiškos produkcijos asortimentą. 2021 m. augalinių produktų apyvarta kilo 23 proc.

Vienas iš ilgamečių „Orkla“ tikslų – cukraus ir druskos kiekio mažinimas produkcijoje. Per 2015–2021 m. laikotarpį produktuose sumažinome:

 • druskos kiekį 4,72 proc., kas yra 62 tonos;
 • cukraus kiekį 10 proc., kas yra 1602 tonos.

2018 m. „Orkla“ patvirtino savo veiklos tikslus sveikos mitybos ir sveikatos srityse, kuriuos sieks įgyvendinti iki 2025 m.:

 • padvigubinti sveikų produktų pardavimus;
 • 15 proc. sumažinti druskos ir cukraus vartojimą;
 • įkvėpti žmones sveikai gyvensenai.

Produktų saugai

Vartotojai vis daugiau dėmesio skiria maisto produktų kokybei, kilmei ir gamybos procesui. Kokybė ir saugumas yra „Orkla“ prioritetas, todėl laikomės Maisto saugumo standarto (angl. Food Safety Standard), kuris apibrėžia, kaip žaliavos išgaunamos, apdorojamos ir transportuojamos. Rūpinamės visu procesu, kad ingredientai, pakuotė ir pats produktas, atsidūręs vartotojo rankose, būtų saugus vartoti.

Gaminant aukštos kokybės produktus itin svarbios kokybiškos žaliavos. Todėl su visais partneriais pasirašomos žaliavų tiekimo sutartys, kuriose reikalaujama laikytis „Orkla“ koncerno ir Jungtinių Tautų etikos kodekso. Su tiekėjais aptariamas ir pasirašomas Tiekėjų etikos kodeksas (the Supplier Ethical Data Exchange, SEDEX).

Vykdydami aplinkosaugos įsipareigojimus, kontroliuojame žaliavų kokybę ir jų paruošimo sąlygas. Ypač didelį dėmesį skiriame pasaulio jūroms. Galime drąsiai užtikrinti, kad žuvų taukus ruošiame tik iš griežtai reglamentuotais ir gamtą tausojančiais būdais sužvejotų žuvų.

Aukšti reikalavimai taip pat taikomi ne maisto produktams. Kad ir kokius „Orkla“ produktus vartotojai įsigyja, jie yra kokybiški ir saugūs naudoti.

2018 m. „Orkla“ patvirtino savo veiklos tikslus produktų saugos srityje, kuriuos sieks įgyvendinti iki 2025 m.:

 • 100 proc. mūsų gamyklų privalo atitikti „Orkla“ maisto saugos standartų reikalavimus;
 • 100 proc. patvirtintų tiekėjų;
 • visi produktai saugūs.

Atsakingam tiekimui

„Orkla“ yra viena iš didžiausių žemės ūkio ir žuvies žaliavų pirkėjų Šiaurės šalių regione. Kai kurios koncerno gaunamos žaliavos gali būti susijusios su socialiniais arba aplinkosaugos iššūkiais, tačiau mes norime užkirsti tam kelią ir taikyti gerąją verslo praktiką.

„Orkla“ bendradarbiauja su daugiau nei 25 tūkst. žaliavų tiekėjų visame pasaulyje, todėl mums svarbu užtikrinti, kad jie atitiktų kompanijos Tiekėjų elgesio kodeksą, o produktai būtų gaminami laikantis tarptautinių reikalavimų žmogaus teisėms, darbo sąlygoms, tausojant aplinką ir kovojant su korupcija.

Stebėdami tiekėjus, mes siekiame užtikrinti, kad jų naudojamos žaliavos būtų tvarios. Nors ši sritis kelia iššūkių, mes vis plečiame sertifikuotų tiekėjų sąrašą ir artėjame prie tvarios gamybos tikslų – tvaraus žemės ūkio ir žvejybos praktikų.

„Orkla“ taip pat yra stambus pakuočių gamintojas, todėl ieškome inovatyvių sprendimų, kaip padidinti perdirbamų pakuočių kiekį ir naudoti antrines pakavimo medžiagas. 2021 m. 96 proc. mūsų pakuočių buvo perdirbamos, o 54 proc. – pagamintos iš perdirbtų medžiagų.

2018 m. „Orkla“ papildė tvarios žvejybos tikslus produktų saugos srityje, kuriuos sieks įgyvendinti iki 2025 m.:

 • užtikrinti pagarbą darbuotojų teisėms;
 • 100 proc. žaliavų gauti iš tvarių šaltinių;
 • perdirbti 100 proc. pakuočių;
 • 75 proc. pakuočių gaminti iš antrinių žaliavų;
 • 50 proc. plastikinių pakuočių gaminti iš antrinių žaliavų arba atsinaujinančių šaltinių;
 • įsipareigoti saugoti pasaulio jūras ir skatinti aplinką bei išteklius tausojančią žvejybą.

Aplinkosaugai

Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPPC) teigimu, mes jau matome klimato atšilimo padarinius. Dėl to kylančių ekologinių ir ekonominių problemų kalta tik žmogaus veikla. Klimato kaitos problemų sprendimas yra kolektyvinė socialinė atsakomybė. Mes norime prisiimti savo atsakomybės dalį ir aktyviai dirbti, kad sumažintume poveikį aplinkai kiekvienoje vertės grandinės dalyje.

Net ketvirtadalis šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidaro dėl maisto gamybos ir jo vartojimo, tai taip yra pagrindinis vandens suvartojimo šaltinis. Todėl mes imamės realių veiksmų, kad prisidėtume prie šios problemos sprendimo.

 • 2014–2021 m. koncernas 56 proc. sumažino šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.
 • 2021 m. 47 proc. visos koncerno veiklai reikalingos energijos buvo sugeneruota iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
 • Nuo 2014 m. koncerno vandens suvartojimas sumažėjo 28 proc.

2018 m. „Orkla“ papildė aplinkos apsaugos tikslus, kuriuos koncerno įmonės sieks įgyvendinti iki 2025 m.:

 • pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų;
 • 60 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją;
 • 30 proc. sumažinti energijos ir vandens suvartojimą;
 • nenaudoti iškastinio kuro energijos;
 • perpus sumažinti maisto atliekas;
 • skatinti naujoves kuriant produktus ir tobulinant gamybos procesus.