Socialinė atsakomybė

Tvarus augimas yra šiuolaikinio verslo standartas, svarbus ne tik visuomenės gerovei, bet ir įmonės ilgalaikės vertės kūrimui. Atsakomybė už pasaulines sveikatos ir tvarumo problemas – prioritetinis vieno iš didžiausių Norvegijos verslo koncerno „Orkla“ rūpestis. Ne išimtis ir koncerno verslo padalinio – „Orkla Care“ – atstovė Lietuvoje UAB „Orkla Care“. Atsakingą verslą suprantame kaip rūpestį visuomenės gerove tiekiant kokybiškus, inovatyvius, naudingus vartotojams ir draugiškus aplinkai produktus.

2018 m. UAB „Orkla Care“ tapo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) nare. Ši asociacija jungia įmones ir organizacijas, siekiančias diegti atsakingos ir etiškos veiklos principus savo veikloje, taip pat skatina mokytis, augti ir plėtoti darnų verslo vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei, valstybei.

2015 metais koncernas „Orkla“ prisijungė prie kitų pasaulinių bendrovių ir į savo darbotvarkę įtraukė Jungtinių Tautų priimtame dokumente „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ nustatytus 17 darnaus vystymosi tikslų, apimančių daugelį sričių ir skirtų įgyvendinti iki 2030 m.

Savo tvarumo strategijoje 2020-2025 metams „Orkla“ nustatė keturias pagrindines sritis, kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio:

Sveikai mitybai ir sveikatai

 

2014 m. „Orkla“ nustatė šiuos tikslus sveikai mitybai ir sveikatai, kuriuos įsipareigojo įgyvendinti iki 2020 m.:

 • inicijuoti idėjas ir inovacijas, kurios skatintų sveikesnį gyvenimą;
 • kurti produktus, kuriuose būtų mažiau druskos, cukraus ir sočiųjų riebalų;
 • skatinti didesnį žuvies vartojimą;
 • palengvinti vartotojams sveikų produktų pasirinkimą;
 • skatinti atsakingą rinkodarą.

2018 m. „Orkla“ patvirtino savo veiklos tikslus sveikos mitybos ir sveikatos srityse, kuriuos sieks įgyvendinti iki 2025 m.:

 • padvigubinti sveikų produktų pardavimus;
 • 15 % sumažinti druskos ir cukraus vartojimą;
 • įkvėpti žmones sveikai gyvensenai.

2018 m. koncerno produkcijai sunaudota:

 • 192 tonomis mažiau druskos;
 • 3382 tonų mažiau cukraus;
 • 379 tonų mažiau sočiųjų riebalų.

Sveikai gyventi  lengviau!

Produktų saugai

Siekiant išlaikyti produktų kokybę, didžiulius reikalavimus keliame ne tik sau, bet ir žaliavų tiekėjams. Bendradarbiaujame tik su tokiais partneriais, kuriems, kaip ir mums, rūpi gamtosauga ir gamtai žalos nedarantis išteklių naudojimas. Nepaisant to, kad finansiškai tai kainuoja brangiau.

Su visais partneriais pasirašomose žaliavų tiekimo sutartis, kuriose reikalaujama laikytis „Orkla“ koncerno ir Jungtinių Tautų etikos kodekso. Su tiekėjais aptariamas ir pasirašomas Tiekėjų etikos kodeksas (the Supplier Ethical Data Exchange, SEDEX).

Vykdydami aplinkosaugos įsipareigojimus, kontroliuojame žaliavų kokybę ir jų paruošimo sąlygas. Ypač didelį dėmesį skiriame pasaulio jūroms. Galime drąsiai užtikrinti, kad žuvų taukus ruošiame tik iš griežtai reglamentuotais ir gamtą tausojančiais būdais sužvejotų žuvų.

2014 m. „Orkla“ nustatė šiuos tikslus maisto saugos reikalavimams, kuriuos įsipareigojo įgyvendinti iki 2020 m.:

 • užtikrinti, kad visos gamyklos atitiktų „Orkla“ maisto saugos standartų reikalavimus;
 • užtikrinti aukštą maisto saugos kultūrą visose „Orkla“ kompanijose ir gamyklose;
 • užtikrinti, kad visi tiekėjai laikytųsi griežtų „Orkla“ maisto saugos reikalavimų;
 • padidinti savo pastangas užtikrinant saugių, sveikų žaliavų tiekimą visuose gamybos etapuose, glaudžiai bendradarbiaujant su ūkininkais ir pritaikant veiksmingas atsekamumo sistemas;
 • bendradarbiauti su nepriklausomais ekspertais, siekiant veiksmingiau spręsti iškilusius pavojus saugumui.

2018 m. „Orkla“ patvirtino savo veiklos tikslus produktų saugos srityje, kuriuos sieks įgyvendinti iki 2025 m.:

 • 100 % mūsų gamyklų privalo atitikti „Orkla“ maisto saugos standartų reikalavimams;
 • 100 % patvirtintų tiekėjų;
 • visi produktai saugūs.

Atsakingam tiekimui

Siūlome produktus, pagamintus iš tvarių žaliavų:

Siekdamas naudoti žaliavas, gaunamas atsižvelgiant į žmonių, gyvūnų ir aplinkos interesus, koncernas „Orkla“ glaudžiai bendradarbiauja su savo tiekėjais.

Gyventojų augimas ir vis labiau pastebimi klimato pokyčiai kelia vis didesnę įtampą gamtinių išteklių srityje. Rimtų socialinių ir aplinkosauginių problemų gali kilti dėl tokių žaliavų kaip jūros gėrybės / žuvis ir vėžiagyviai, palmių aliejus ir kakava.

Mes glaudžiai bendradarbiaujame su mūsų tiekėjais sprendžiant socialines ir aplinkosaugos problemas: aktyviai siekiame apsaugoti atogrąžų miškus ir turime aiškią poziciją diskusijose dėl palmių aliejaus. Bendradarbiaudami su pasaulinėmis aplinkosaugos programomis, siekiame užtikrinti, kad žaliavos mūsų žuvies produktams būtų žvejojamos tvariai. Manome, kad ženklinimo sistemos yra tinkama priemonė, užtikrinant darbuotojų teises ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Dėl to daugelyje mūsų produktų rasite daugybę sertifikavimo etikečių, kurios leidžia vartotojams lengviau pasirinkti prisidedančias prie darnaus vystymosi.

Kadangi žaliavas perkame įvairiose pasaulio šalyse, siekiame užtikrinti, kad visi tiekėjai, nepriklausomai nuo šalies, atitiktų „Orkla“ Tiekėjų elgesio kodeksą, o produktai būtų gaminami laikantis tarptautinių reikalavimų žmogaus teisėms, darbo sąlygoms, tausojant aplinką ir kovojant su korupcija.

2014 m. „Orkla“ nustatė šiuos tvarios žvejybos tikslus, kuriuos įsipareigojo įgyvendinti iki 2020 m.:

 • užtikrinti, kad svarbūs žemės ūkio produktai, gyvūninės kilmės produktai, jūroje sugauta žaliava ir produktų pakuotės būtų gaminamos tvariai;
 • užtikrinti, kad visi tiekėjai atitiktų „Orkla“ Tiekėjų elgesio kodeksą;
 • prisidėti prie ilgalaikio sąlygų pagerėjimo 10 000 ūkininkų.

2018 m. „Orkla“ papildė tvarios žvejybos tikslus produktų saugos srityje, kuriuos sieks įgyvendinti iki 2025 m.:

 • užtikrinti pagarbą darbuotojų teisėms;
 • siekti, kad 100 % žaliavų būtų gaunamos iš tvarių šaltinių;
 • siekti, kad 100 % pakuočių būtų perdirbamos;
 • siekti, kad 75 % pakuočių būtų gaminamos iš antrinių žaliavų;
 • siekti, kad 50 % plastikinių pakuočių būtų gaminamos iš antrinių žaliavų arba atsinaujinančių šaltinių;
 • įsipareigoti saugoti pasaulio jūras ir skatinti aplinką  ir išteklius tausojančią žvejybą.

Aplinkosaugai

Klimato kaitos problemų sprendimas yra kolektyvinė socialinė atsakomybė. Mes norime prisiimti savo atsakomybės dalį ir aktyviai dirbti, kad sumažintume poveikį aplinkai kiekvienoje vertės grandinės dalyje.

Klimato kaita yra neabejotinai didžiausia ekologinė problema, su kuria šiandien susiduria pasaulis. Net ketvirtadalis šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidaro dėl maisto gamybos ir jo vartojimo, tai taip yra pagrindinis vandens suvartojimo šaltinis. Klimato kaita, gyventojų skaičiaus augimas ir netvarūs gamybos būdai įtakoja daugelį maisto produktų ir gamtinių išteklių. Todėl labai svarbu, kad optimaliai panaudotume išteklius ir kurtume mažesnį poveikį aplinkai turinčius produktus.

„Orkla“ palaiko dviejų laipsnių klimato kaitos tikslą ir siekia mažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį. Vienas iš būdų, kaip tai padaryti, – mažinti energijos ir vandens sunaudojimą mūsų pačių gamyklose ir didinti atsinaujinančios energijos dalį. Efektyviau naudodami žaliavas ir mažindami maisto atliekų kiekį, padedame užtikrinti, kad būtų išmetama mažiau maisto. Aktyviai siekiame spręsti aplinkosaugos iššūkius mūsų tiekimo grandinėje, didelį dėmesį skiriame ekologiškesnėms savo gaminių pakuotėms.

Pagrindiniai tikslai iki 2020 m.
2014 m. „Orkla“ nustatė šiuos aplinkosaugos tikslus, kuriuos įsipareigojo įgyvendinti iki 2020 m.:

 • kurti aplinką tausojančias ir mažesnį poveikį jai turinčias produktų pakuotes;
 • 20 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį ir energijos bei vandens sunaudojimą;
 • 30 % sumažinti atliekų kiekį;
 • siekti pilno antrinių žaliavų perdirbimo;
 • kurti veiksmingesnius transporto sprendimus.

2018 m. „Orkla“ papildė aplinkos apsaugos tikslus, kuriuos koncerno įmonės sieks įgyvendinti iki 2025 m.:

 • pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų;
 • 60 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją*;
 • 30 % sumažinti energijos ir vandens suvartojimą*;
 • siekti nenaudoti iškastinio kuro energijos;
 • perpus sumažinti maisto atliekas*;
 • skatinti naujoves kuriant produktus ir tobulinant gamybos procesus.

* baziniai metai 2014 m.

Rezultatai 2018 m.:

 • lyginant su 2014 m. organinių atliekų koncerno įmonėse sumažėjo 27 proc.;
 • 2018 m. „Orkla“ produktų portfelyje buvo net 5 tūkst. įvairių produktų, turinčių įvairius aplinkosaugos sertifikatus – 67 proc. daugiau nei 2017-aisiais;
 • ekologiškų produktų skaičius patrigubėjo;
 • 65 % daugiau produktų turi MSC sertifikatą.

Kiekvienais metais „Orkla“ skelbia išsamią darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ataskaitą, su kuria galite susipažinti čia.