Socialinė atsakomybė

Tvarus augimas šiandien yra naujas verslo standartas, svarbus ne tik visuomenės gerovei, bet ir įmonės ilgalaikės vertės kūrimui. Atsakomybė už pasaulines sveikatos ir tvarumo problemas – bendras ir prioritetinis vieno iš didžiausių Norvegijos verslo koncerno „Orkla“ rūpestis. Ne išimtis ir koncerno verslo padalinio – „Orkla Care“ – atstovė Lietuvoje UAB „Orkla Care“. Atsakingą verslą suprantame kaip rūpestį visuomenės sveikata, sveikesnių maisto produktų gamybą ir naujų – naudingesnių vartotojams ir saugesnių aplinkai – produktų siūlymą.

2015 metais koncernas „Orkla“ prisijungė prie kitų pasaulinių bendrovių ir į savo darbotvarkę įtraukė Jungtinių Tautų priimtame dokumente „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ nustatytus 17 darnaus vystymosi tikslų, apimančių daugelį sričių ir skirtų įgyvendinti iki 2030 m.

Savo tvarumo strategijoje 2020-2025 metams „Orkla“ nustatė keturias pagrindines sritis, kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio: