Socialinė atsakomybė: koncerno „Orkla“ ir jos įmonių Lietuvoje aukščiausias prioritetas

„Orkla Care“ puoselėja etišką ir atsakingą verslą, taip išreikšdama rūpestį aplinkosauga, ekologija, visuomenės sveikata, savo darbuotojų ir visų žmonių gerove. Mūsų socialinė atsakomybė yra grindžiama visuotine koncerno „Orkla“ tvarumo politika ir yra vykdoma laikantis tarptautinių žmogaus teisių apsaugos, darbo sąlygų ir aplinkosaugos standartų.

Praėjusiais metais koncernas „Orkla“, kurio dalimi esame, vėl patvirtino vienos iš tvariausių Europos įmonių vardą: koncernas jau aštuntus metus iš eilės įvertintas Europos „Dow Jones“ tvarumo indeksu. Šis tarptautiniu mastu pripažintas indeksas yra pagrindinis kriterijus, investuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims vertinant nefinansinius įmonių rezultatus.

Ekologiškų produktų – triskart daugiau

Kad koncernas vykdo savo pažadus ir įsipareigojimus tvarumui, liudija tai, jog 2018 m. „Orkla“ produktų portfelyje buvo net 5 tūkst. skirtingų produktų, turinčių įvairius aplinkosaugos sertifikatus – 67 proc. daugiau nei 2017-aisiais.  Be to, tris kartus išaugo ekologiškų produktų skaičius, net 65 proc. padaugėjo atsakingos žvejybos standartą MSC turinčių produktų. Šis sertifikatas, užtikrinantis, kad produktai pagaminti tik iš laukinės žuvies, sužvejotos atsakingai rūpinantis vandenynų ištekliais ir laukinės gamtos tvarumu, pernai suteiktas ir „Möller’s“ skystiems žuvų taukams.  Daugiau apie „Orkla“ socialinę atsakomybę galite paskaityti čia,o visą koncerno 2018 m. socialinės atsakomybės ataskaitą anglų kalba rasite čia.

„Orkla Care“ – LAVA narė ir partnerė

2018 m. UAB „Orkla Care“ tapo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) nare. Ši asociacija jungia įmones ir organizacijas, siekiančias diegti atsakingos ir etiškos veiklos principus savo veikloje, taip pat skatina mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei, valstybei.

LAVA surengtoje konferencijoje „Nordic-Baltic CSR Summit 2018“, kurios tema buvo „Digitalisation – a driver to sustainability“ („Skaitmenizacija – varomoji tvarumo jėga“), patirtimi dalijosi ir „Orkla“ padalinio „Orkla Care“ žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės reikalų vadovė Aleksandra Kieszek.

Pranešimą „Moving from Responsibility to HR Strategy“ („Kelias nuo socialinės atsakomybės žmogiškųjų išteklių strategijos link“) skaičiusi „Orkla Care“ atstovė įsitikinusi, kad šiuolaikinio verslo tvarumas yra bendra visų darbuotojų atsakomybė, be kurios tampa neįsivaizduojamas ilgalaikės vertės kūrimas.

„One Orkla“ – už švaresnį pajūrį

Gražia ir socialiai atsakinga tradicija tampa Kuršių Nerijoje vykstanti gamtos švarinimo akcija, kurioje dalyvauja penkių Lietuvoje veikiančių koncerno „Orkla“ įmonių darbuotojai. Praėjusiais metais jiems pavyko surinkti tiek šiukšlių, kad ištempti iš pajūrio perpildytą traktoriaus priekabą prireikė papildomos technikos.

Švarindamos Baltijos pajūrį šios įmonės siekia prisidėti prie visam pasauliui aktualaus 2015 m. Jungtinių Tautų priimto dokumento „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ , kuriame  nustatyta 17 darnaus vystymosi tikslų.

Bendradarbiaudamos tarpusavyje koncernui priklausančios įmonės vadovaujasi „One Orkla“ strategija ir taip stiprina grupės ilgalaikį konkurencingumą.

Socialinės iniciatyvos ilgalaikės

UAB „Orkla Care“ vykdo ir kitas ilgalaikes socialine iniciatyvas. Kasmet paremdama „Jaunimo liniją“ įmonė siekia rūpintis ne tik fizine, bet ir psichologine, emocine žmonių sveikata. Prisidėdama prie savanorystės iniciatyvos, įmonė suteikia finansinę paramą, kuri užtikrina, kad bus atsiliepta į beveik tūkstantį „Jaunimo linijos“ numerį surinkusių žmonių skambučių.

Praėjusiais metais paramos sulaukė ir paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ organizuotas labdaros renginys #allunited, kurio metu surinktos lėšos skirtos vėžiu sergančiu vaikų šeimoms.

Finansinės „Orkla Care“ paramos 2018 m. sulaukė:

Įvairioms socialinėms iniciatyvoms Lietuvoje 2018 m. „Orkla Care“ skyrė 60,5 tūkst. produktų.