„Orkla“ tvarumo ataskaita gavo aukščiausią įvertinimą pagal „Position Green“

 

Analizės ir konsultacijų įmonė „Position Green“ įvertino 100 didžiausių Oslo vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių tvarumo ataskaitas ir „Orkla“ gavo „A“ balą. Išvados pateikiamos visiškai naujoje ataskaitoje „ESG100 – duomenys sprendimų priėmėjams“.

Per pastaruosius kelerius metus aplinkos, socialinio ir įmonių valdymo (Environmental, Social and Governance – ESG) ataskaitų teikimo reikalavimai ir lūkesčiai sparčiai keitėsi. Tuo pačiu metu įmonių pateikiama informacija ir jos pateikimo būdas labai skiriasi.

Visoms įvertintoms įmonėms buvo suteiktas balas nuo „A“ iki „F“. Bendras įvertinimas pagrįstas antriniais balais, susijusiais su aplinkosauga, socialiniai veiksniai ir valdymo temomis.

Šiais metais „Orkla“ buvo įvertinta „A“ balu, kuris pagal „Position Green“ pažymių skalę reiškia „puikus ataskaitų teikimas pagal geriausią praktiką. Geras iššūkių ir rezultatų šiose srityse aprašymas. Aiški strategija ir konkretūs kiekybiniai tikslai“.

„Labai džiaugiamės, kad „Orklai“ buvo suteiktas „A“ balas. ESG ataskaitos apima daugybę temų ir reikalauja beveik visų funkcijų. Daug metų sistemingai dirbome siekdami pritaikyti savo tvarumo ataskaitas, kad jos atitiktų kintančius poreikius ir lūkesčius, todėl labai džiugu, kad mūsų pastangos buvo pripažintos. Tuo pačiu metu „Position Green“ ataskaitoje pateikiami patarimai, į kuriuos atsižvelgsime savo būsimame darbe“, – sako Ellen Behrens, „Orkla ASA“ tvarumo direktorė.„Vienodas ataskaitų teikimas, pagrįstas bendrais standartais, yra labai svarbus siekiant suteikti finansų rinkai ir kitoms suinteresuotosioms šalims informaciją, kuri gali būti svarbi jiems vertinant „Orkla“, – aiškina ji. „Per pastaruosius kelerius metus daug dėmesio skyrėme ataskaitų apie klimato kaitą teikimo gerinimui pagal specialios darbo grupės (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD) rekomendacijas ir ataskaitų teikimui pagal naują bendrą pasaulio pradėtą ​​metrikos sistemą, patvirtintą Pasaulio Ekonomikos forume (World Economic Forum). Už 2022 m. ataskaitas teiksime laikydamiesi naujų ES taksonomijos reikalavimų, o šiuo metu taip pat ruošiamės atitikti būsimus ataskaitų teikimo reikalavimus, numatytus naujoje ES Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvoje ir standartuose.Mes, Orkla, norime prisiimti dalį atsakomybės ir prisidėti sprendžiant pasaulinius sveikatos ir aplinkos iššūkius. Tai darome kurdami sveikesnius maisto produktus, mažindami maisto švaistymą, mažindami šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, pristatydami produktus, palengvinančius žiedinius procesus ir skatindami atsakingą verslo praktiką visoje vertės grandinėje.“ Orkla tvarumo ataskaita (anglų kalba): https://www.orkla.com/sustainability/