„Orkla“ viena iš kovos su klimato atšilimu lyderių

Tarptautinė ne pelno siekianti organizacija CDP, kurios pagrindinis uždavinys yra vertinti didžiųjų įmonių poveikio aplinkai politiką, priskyrė „Orkla“ prie pažangiausias aplinką tausojančias priemones taikančių pasaulio įmonių. „Orkla“ buvo skirtas A- vertinimas. Viso CDP reitinge buvo vertinamos 8 400 skirtingose šalyse veikiančios įmonės. Iš jų 530 gavo aukščiausius A / A- įvertinimus.

Skaičiuojama, kad vien per pastaruosius 5 metus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas koncerno „Orkla“ gamyklose buvo sumažintas net 54 %. „Orkla“ į savo darbotvarkę yra įtraukusi Jungtinių Tautų (JTO) paskelbtus darnaus vystymosi tikslus bei dalyvauja JTO 1.5ºC programoje („Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future“), kurios tikslas yra sumažinti gamybos poveikį aplinkai.

„Orkla“, kaip Šiaurės ir Baltijos valstybėse pirmaujanti galutinio vartojimo produktų įmonių grupė, siekia darnaus verslo augimo diegdama draugiškus aplinkai ir vartotojams sprendimus visuose išteklių gavybos, gamybos ir tiekimo grandinėse. Kiekvienais metais koncernas skelbia išsamią darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ataskaitą, su kuria galite susipažinti čia. Naujausią ataskaitą planuojama pristatyti šių metų kovo mėnesį.