„Orkla Care“ atstovė vadovavo LAVA sveikatos grupei

2020 m. Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) išgrynino organizacijos prioritetus ateinantiems penkeriems metams. UAB Orkla Care marketingo ir komunikacijos vadovė Baltijos šalims Ornela Ramašauskaitė, buvusi LAVA valdybos narė, vadovavo asociacijos sveikatos ir gerovės darbo grupei (trečiasis Darnaus vystymosi tikslų (DV17) tikslas: gerovės ir sveikos gyvensenos skatinimas bei galimybės gyventi sveikai užtikrinimas visų amžiaus grupių atstovams).

Šiuo metu išskirtos 5 svarbiausios LAVO veiklos ir darbų kryptys, kurios apima: atsakingo vartojimo ir gamybos; sveikatos ir gerovės; inovacijų ir infrastruktūros; klimato; tvarių miestų ir bendruomenių temas. Šie tikslai išprioretizuoti pagal Jungtinių Tautų Organizacijos nustatytus 17 darnaus vystymosi tikslus. Darbo grupių veikla formuojama per šias sritis: politinis atstovavimas, ekspertiniai komentarai žiniasklaidoje, gerosios praktikos dalijimasis.

LAVA vienija įmones ir organizacijas, kurios remiasi atsakingos veiklos principais: gerbia darbuotojų žmogaus ir darbo teises, tausoja aplinką, rūpinasi klimato kaitos iššūkiais, kovoja su korupcija ir siekia pilietinės visuomenės sukūrimo. Asociacijos misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Daugiau apie LAVA skaitykite čia.

„Orkla“, kaip Šiaurės ir Baltijos valstybėse pirmaujanti galutinio vartojimo produktų įmonių grupė, siekia darnaus verslo augimo diegdama draugiškus aplinkai ir vartotojams sprendimus visuose išteklių gavybos, gamybos ir tiekimo grandinėse. Kiekvienais metais koncernas skelbia išsamią darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ataskaitą, su kuria galite susipažinti čia.