2019-ais paramai skyrėme 30 tūkst. eurų

UAB „Orkla Care“ 2019 metais įvairių Lietuvoje veikiančių visuomeninių organizacijų paramai skyrė beveik 30 tūkst. eurų. Parama buvo skiriama pinigais arba produktais.

Įmonė rėmė skirtinguose Lietuvos dalyse veikiančias emocinės pagalbos, sporto, studentų bei medikų organizacijas. Taip pat buvo remiami ir pavieniai, visuomenei atviri sporto bei sveikatingumo reginiai.

Skirdama paramą „Orkla Care“ siekė išlaikyti bendradarbiavimą su ankstesniais paramos gavėjais – pasitikėjimą pelniusiomis ir didelę visuomeninę vertę kuriančiomis organizacijomis. Daliai tokių organizacijų skirtingų formų parama metų bėgyje buvo skirta ne vieną kartą.

Ilgalaikis paramos skyrimas visuomeninėms organizacijoms yra „Orkla Care“ ir skandinavų koncerno „Orkla ASA“, kuriam priklauso įmonė, socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi programos dalis. Tarp šios programos tikslų daug dėmesio skiriama įmonės veiklos poveikio klimatui ribojimui, produktų saugumo ir jų naudojimo pasekmių aplinkai mažinimui. Dėl atsakingo požiūrio į verslo augimą, koncernas „Orkla“ yra priskiriamas prie pažangiausias aplinką tausojančias priemones taikančių pasaulio įmonių.

„Orkla Care“ taip pat yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) nare, o įmonės atstovė – LAVA valdybos narė. Vienas iš LAVA tikslų: ugdyti holistinį Lietuvos verslo bendruomenės požiūrį į socialinę atsakomybę ir darnų augimą bei taip prisidėti prie visuomenės ir verslo gerovės kūrimo. Daugiau informacijos apie „Orkla Care“ ir koncerno „Orkla ASA“ socialinę atsakomybę galite rasti čia.